[skip ci] Updated translations via Crowdin

pull/9036/head
GiteaBot 2019-11-17 19:44:07 +00:00
parent 1c911aa825
commit 06984bbcbf
1 changed files with 4 additions and 0 deletions

View File

@ -546,6 +546,7 @@ email_notifications.submit=E-posta Tercihlerini Ayarla
owner=Sahibi
repo_name=Depo İsmi
repo_name_helper=İyi bir depo ismi kısa, akılda kalıcı ve özgün anahtar kelimelerden oluşur.
repo_size=Depo Boyutu
template=Şablon
template_select=Bir şablon seçin.
template_helper=Depoyu şablon yap
@ -1632,6 +1633,7 @@ users.local=Yerel
users.password_helper=Şifreyi değiştirmemek için boş bırakın.
users.update_profile_success=Kullanıcı hesabı güncellendi.
users.edit_account=Kullanıcı Hesabını Düzenle
users.max_repo_creation=Maksimum Depo Sayısı
users.max_repo_creation_desc=(Genel varsayılan sınırı kullanmak için -1 girin.)
users.is_activated=Kullanıcı Hesabı Etkinleştirildi
users.prohibit_login=Oturum Açmayı Devre Dışı Bırak
@ -1894,6 +1896,8 @@ compare_commits_general=İşlemeleri karşılaştır
mirror_sync_push=işlemeler yansıdan <a href="%[1]s">%[4]s</a> deposundaki <a href="%[1]s/src/%[2]s">%[3]s</a> dalına eşitlendi
mirror_sync_create=<a href="%s/src/%s">%[2]s</a> referansı <a href="%[1]s">%[3]s</a> için yansıdan senkronize edildi
mirror_sync_delete=<a href="%[1]s">%[3]s</a> adresindeki <code>%[2]s</code> referansı eşitlendi ve silindi
approve_pull_request=`<a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a> onaylandı`
reject_pull_request=`<a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a> değişiklik önerdi `
[tool]
ago=%s önce