[skip ci] Updated translations via Crowdin

pull/8104/head^2
GiteaBot 2019-09-05 20:23:08 +00:00
parent 852b8e2d81
commit 5ef21408e2
4 changed files with 3 additions and 4 deletions

View File

@ -566,7 +566,7 @@ owner=Vlastník
repo_name=Název repozitáře
repo_name_helper=Dobrý název repozitáře většinou používá krátká, zapamatovatelná a unikátní klíčová slova.
visibility=Viditelnost
visibility.tooltip=Pouze majitelé nebo členové organizace to budou moci vidět, pokud mají práva.
visibility_description=Pouze majitelé nebo členové organizace to budou moci vidět, pokud mají práva.
visibility_helper=Nastavit repozitář jako soukromý
visibility_helper_forced=Váš administrátor vynutil, že nové repozitáře budou soukromé.
visibility_fork_helper=(Změna tohoto ovlivní všechny rozštěpení repozitáře.)

View File

@ -566,7 +566,7 @@ owner=Besitzer
repo_name=Repository-Name
repo_name_helper=Ein guter Repository-Name besteht normalerweise aus kurzen, unvergesslichen und einzigartigen Schlagwörtern.
visibility=Sichtbarkeit
visibility.tooltip=Nur der Eigentümer oder Organisationsmitglieder mit entsprechenden Rechten werden es sehen können.
visibility_description=Nur der Besitzer oder Organisationsmitglieder mit entsprechender Berechtigung, werden in der Lage sein, es zu sehen.
visibility_helper=In privates Repository umwandeln
visibility_helper_forced=Auf dieser Gitea-Instanz können nur private Repositories angelegt werden.
visibility_fork_helper=(Eine Änderung dieses Wertes wirkt sich auf alle Forks aus)

View File

@ -566,7 +566,7 @@ owner=Proprietário
repo_name=Nome do repositório
repo_name_helper=Um bom nome de repositório é composto por palavras curtas, memorizáveis e únicas.
visibility=Visibilidade
visibility.tooltip=Somente o proprietário ou os membros da organização, se tiverem direitos, poderão vê-lo.
visibility_description=Somente o proprietário ou os membros da organização, se tiverem direitos, poderão vê-lo.
visibility_helper=Tornar este repositório privado
visibility_helper_forced=O administrador do site força novos repositórios a serem privados.
visibility_fork_helper=(Esta alteração irá afetar todos os forks.)

View File

@ -566,7 +566,6 @@ owner=拥有者
repo_name=仓库名称
repo_name_helper=好的存储库名称使用简短、深刻和独特的关键字。
visibility=可见性
visibility.tooltip=只有组织所有人或拥有权利的组织成员才能看到。
visibility_helper=将仓库设为私有
visibility_helper_forced=站点管理员强制要求新仓库为私有。
visibility_fork_helper=(修改该值将会影响到所有派生仓库)