[skip ci] Updated translations via Crowdin

pull/8061/head
GiteaBot 4 years ago
parent 765be70323
commit 5fc93b4005
 1. 50
    options/locale/locale_cs-CZ.ini
 2. 2
    options/locale/locale_de-DE.ini
 3. 1
    options/locale/locale_es-ES.ini
 4. 1
    options/locale/locale_fr-FR.ini
 5. 1
    options/locale/locale_hu-HU.ini
 6. 1
    options/locale/locale_id-ID.ini
 7. 1
    options/locale/locale_it-IT.ini
 8. 1
    options/locale/locale_ja-JP.ini
 9. 1
    options/locale/locale_lv-LV.ini
 10. 1
    options/locale/locale_nl-NL.ini
 11. 1
    options/locale/locale_pl-PL.ini
 12. 1
    options/locale/locale_pt-BR.ini
 13. 1
    options/locale/locale_ru-RU.ini
 14. 1
    options/locale/locale_sv-SE.ini
 15. 1
    options/locale/locale_tr-TR.ini
 16. 1
    options/locale/locale_uk-UA.ini
 17. 1
    options/locale/locale_zh-CN.ini
 18. 1
    options/locale/locale_zh-HK.ini
 19. 1
    options/locale/locale_zh-TW.ini

@ -86,12 +86,18 @@ host=Hostitel
user=Uživatelské jméno
password=Heslo
db_name=Název databáze
db_helper=Poznámka k uživatelům MySQL: používejte prosím formát uložení dat InnoDB a pokud používáte „utf8mb4“, vaše verze InnoDB musí být větší než 5.6.
ssl_mode=SSL
charset=Znaková sada
path=Cesta
sqlite_helper=Cesta k souboru SQLite3 databáze.<br>Pokud spouštíte Gitea jako službu, zadejte absolutní cestu.
err_empty_db_path=Cesta k SQLite3 databázi nemůže být prázdná.
no_admin_and_disable_registration=Nemůžete vypnout registraci účtů bez vytvoření účtu správce.
err_empty_admin_password=Heslo administrátora nemůže být prázdné.
err_empty_admin_email=Email administrátora nemůže být prázdný.
err_admin_name_is_reserved=Uživatelské jméno administrátora není platné, uživatelské jméno je rezervované
err_admin_name_pattern_not_allowed=Uživatelské jméno administrátora není platné, vzor uživatelského jména není povolen
err_admin_name_is_invalid=Uživatelské jméno administrátora není platné
general_title=Obecná nastavení
app_name=Název stránky
@ -380,6 +386,7 @@ choose_new_avatar=Vybrat novou ikonu uživatele
update_avatar=Aktualizovat ikonu uživatele
delete_current_avatar=Smazat aktuální ikonu uživatele
uploaded_avatar_not_a_image=Nahraný soubor není obrázek.
uploaded_avatar_is_too_big=Nahraný soubor překročil maximální velikost.
update_avatar_success=Vaše uživatelská ikona byla aktualizována.
change_password=Aktualizovat heslo
@ -478,6 +485,7 @@ manage_oauth2_applications=Spravovat OAuth2 aplikace
edit_oauth2_application=Upravit OAuth2 aplikaci
oauth2_applications_desc=OAuth2 aplikace umožní aplikacím třetích stran bezpečně ověřit uživatele v této instanci Gitea.
remove_oauth2_application=Odstranit OAuth2 aplikaci
remove_oauth2_application_desc=Odstraněním OAuth2 aplikace odeberete přístup všem podepsaným přístupovým poukázkám. Pokračovat?
remove_oauth2_application_success=Aplikace byla odstraněna.
create_oauth2_application=Vytvořit novou OAuth2 aplikaci
create_oauth2_application_button=Vytvořit aplikaci
@ -546,6 +554,10 @@ confirm_delete_account=Potvrdit smazání
delete_account_title=Smazat uživatelský účet
delete_account_desc=Jste si jisti, že chcete trvale smazat tento účet?
email_notifications.enable=Povolit e-mailová oznámení
email_notifications.onmention=E-mail pouze při zmínce
email_notifications.disable=Zakázat e-mailová oznámení
email_notifications.submit=Nastavit předvolby e-mailu
[repo]
owner=Vlastník
@ -594,6 +606,12 @@ form.name_pattern_not_allowed=Vzor „%s“ není povolený v názvu repozitář
need_auth=Ověření klonování
migrate_type=Typ migrace
migrate_type_helper=Tento repozitář bude <span class="text blue">zrcadlem</span>
migrate_items_wiki=Wiki
migrate_items_milestones=Milníky
migrate_items_labels=Štítky
migrate_items_issues=Úkoly
migrate_items_pullrequests=Požadavky na natažení
migrate_items_releases=Vydání
migrate_repo=Přenést repozitář
migrate.clone_address=Migrovat / klonovat z URL
migrate.clone_address_desc=HTTP(S) nebo URL pro klonování existujícího repozitáře
@ -635,7 +653,7 @@ tags=Značky
issues=Úkoly
pulls=Požadavky na natažení
labels=Štítky
milestones=Mezníky
milestones=Milníky
commits=Revize
commit=Revize
releases=Vydání
@ -648,6 +666,7 @@ video_not_supported_in_browser=Váš prohlížeč nepodporuje značku pro HTML5
audio_not_supported_in_browser=Váš prohlížeč nepodporuje značku pro HTML5 audio.
stored_lfs=Uloženo pomocí Git LFS
commit_graph=Graf revizí
normal_view=Normální zobrazení
editor.new_file=Nový soubor
editor.upload_file=Nahrát soubor
@ -673,6 +692,7 @@ editor.delete=Smazat „%s“
editor.commit_message_desc=Přidat volitelný rozšířený popis…
editor.commit_directly_to_this_branch=Uložte změny revize přímo do větve <strong class="branch-name">%s</strong>.
editor.create_new_branch=Vytvořit <strong>novou větev</strong> pro tuto revizi a spustit požadavek na natažení.
editor.propose_file_change=Navrhnout změnu souboru
editor.new_branch_name_desc=Název nové větve…
editor.cancel=Zrušit
editor.filename_cannot_be_empty=Jméno nemůže být prázdné.
@ -746,7 +766,6 @@ issues.self_assign_at=`přiřadil(a) sobě toto %s`
issues.add_assignee_at=`byl přiřazen <b>%s</b> %s`
issues.remove_assignee_at=`byl odstraněn z přiřazení <b>%s</b> %s`
issues.remove_self_assignment=`odstranil(a) jejich přiřazení %s`
issues.change_title_at=`změnil(a) název z <b>%s</b> na <b>%s</b> %s`
issues.delete_branch_at=`odstranil(a) větev <b>%s</b> %s`
issues.open_tab=%d otevřených
issues.close_tab=%d zavřených
@ -922,6 +941,7 @@ issues.review.reviewers=Posuzovatelé
issues.review.show_outdated=Zobrazit zastaralé
issues.review.hide_outdated=Skrýt zastaralé
pulls.desc=Povolit požadavky na natažení a posuzování kódu.
pulls.new=Nový požadavek na natažení
pulls.compare_changes=Nový požadavek na natažení
pulls.compare_changes_desc=Vyberte větev pro sloučení a větev pro natažení.
@ -938,6 +958,7 @@ pulls.tab_conversation=Konverzace
pulls.tab_commits=Revize
pulls.tab_files=Změněné soubory
pulls.reopen_to_merge=Prosíme, otevřete znovu tento požadavek na natažení, aby se provedlo sloučení.
pulls.cant_reopen_deleted_branch=Tento požadavek na natažení nemůže být znovu otevřen protože větev byla smazána.
pulls.merged=Sloučený
pulls.has_merged=Požadavek na natažení byl sloučen.
pulls.title_wip_desc=`<a href="#">Začněte název s <strong>%s</strong></a> a zamezíte tak nechtěnému sloučení požadavku na natažení.`
@ -958,6 +979,8 @@ pulls.rebase_merge_commit_pull_request=Rebase a sloučit (--no-ff)
pulls.squash_merge_pull_request=Squash a sloučit
pulls.invalid_merge_option=Nemůžete použít tuto možnost sloučení pro tento požadavek na natažení.
pulls.open_unmerged_pull_exists=`Nemůžete provést operaci znovuotevření protože je tu čekající požadavek na natažení (#%d) s identickými vlastnostmi.`
pulls.status_checks_success=Všechny kontroly byly úspěšné
pulls.status_checks_error=Některé kontroly selhaly
milestones.new=Nový milník
milestones.open_tab=%d otevřených
@ -1006,6 +1029,9 @@ wiki.save_page=Uložit stránku
wiki.last_commit_info=%s upravil tuto stránku %s
wiki.edit_page_button=Změnit stránku
wiki.new_page_button=Nová stránka
wiki.file_revision=Revize stránky
wiki.wiki_page_revisions=Revize Wiki stránky
wiki.back_to_wiki=Zpět na wiki stránku
wiki.delete_page_button=Smazat stránku
wiki.delete_page_notice_1=Odstranění Wiki stránky „%s“ nemůže být vráceno zpět. Pokračovat?
wiki.page_already_exists=Stránka Wiki se stejným názvem již existuje.
@ -1054,6 +1080,7 @@ activity.title.releases_1=%d Vydání
activity.title.releases_n=%d Vydání
activity.title.releases_published_by=%s publikoval %s
activity.published_release_label=Publikováno
activity.git_stats_and_deletions=a
search=Vyhledat
search.search_repo=Hledat repozitář
@ -1073,6 +1100,10 @@ settings.basic_settings=Základní nastavení
settings.mirror_settings=Nastavení zrcadla
settings.sync_mirror=Synchronizovat nyní
settings.mirror_sync_in_progress=Právě probíhá synchronizace zrcadla. Zkuste to za chvíli.
settings.email_notifications.enable=Povolit e-mailová oznámení
settings.email_notifications.onmention=E-mail pouze při zmínce
settings.email_notifications.disable=Zakázat e-mailová oznámení
settings.email_notifications.submit=Nastavit předvolby e-mailu
settings.site=Webová stránka
settings.update_settings=Změnit nastavení
settings.advanced_settings=Pokročilá nastavení
@ -1164,6 +1195,7 @@ settings.githook_content=Obsah háčku
settings.update_githook=Aktualizovat háček
settings.add_webhook_desc=Gitea odešle dotaz <code>POST</code> s nastaveným Content Type na cílovou URL. Čtěte více v <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="%s">průvodci webovými háčky</a>.
settings.payload_url=Cílové URL
settings.http_method=HTTP metoda
settings.content_type=POST Content Type
settings.secret=Tajný klíč
settings.slack_username=Uživatelské jméno
@ -1207,6 +1239,8 @@ settings.slack_domain=Doména
settings.slack_channel=Kanál
settings.add_discord_hook_desc=Integrovat <a href="%s">Discord</a> do vašeho repozitáře.
settings.add_dingtalk_hook_desc=Integrovat <a href="%s">Dingtalk</a> do vašeho repozitáře.
settings.add_telegram_hook_desc=Integrovat <a href="%s">Telegram</a> do vašeho repozitáře.
settings.add_msteams_hook_desc=Integrovat <a href="%s">Microsoft Teams</a> do vašeho repozitáře.
settings.deploy_keys=Klíče pro nasazení
settings.add_deploy_key=Přidat klíč pro nasazení
settings.deploy_key_desc=Klíče pro nasazení mají k tomuto repozitáři přístup pouze pro čtení.
@ -1228,6 +1262,7 @@ settings.protected_branch_can_push_yes=Můžete nahrávat
settings.protected_branch_can_push_no=Nemůžete nahrávat
settings.branch_protection=Ochrana větví pro větev „<b>%s</b>“
settings.protect_this_branch=Povolit ochranu větví
settings.protect_this_branch_desc=Zamezit smazání a zakázat libovolná nahrávání do větve.
settings.protect_whitelist_committers=Povolit vyjmenovaným nahrávání
settings.protect_whitelist_users=Povolení uživatelé pro nahrávání:
settings.protect_whitelist_search_users=Hledat uživatele…
@ -1252,6 +1287,7 @@ settings.choose_branch=Vyberte větev…
settings.no_protected_branch=Nejsou tu žádné chráněné větve.
settings.edit_protected_branch=Upravit
settings.protected_branch_required_approvals_min=Požadovaná schválení nesmí být záporné číslo.
settings.bot_token=Poukázka pro robota
settings.archive.button=Archivovat repozitář
settings.archive.header=Archivovat tento repozitář
settings.archive.text=Archivní repozitář bude kompletně jen pro čtení. Nezobrazuje se v přehledu, nelze přidávat revize ani nové úkoly a požadavky na natažení.
@ -1261,10 +1297,12 @@ settings.archive.branchsettings_unavailable=Nastavení větví není dostupné,
settings.unarchive.button=Obnovit repozitář
settings.unarchive.header=Obnovit tento repozitář
settings.unarchive.success=Repozitář byl úspěšně obnoven.
settings.update_avatar_success=Ikona repozitáře byla aktualizována.
diff.browse_source=Procházet zdrojové kódy
diff.parent=rodič
diff.commit=revize
diff.git-notes=Poznámky
diff.data_not_available=Rozdílový obsah není dostupný
diff.show_diff_stats=Ukázat statistiku rozdílových dat
diff.show_split_view=Rozdělené zobrazení
@ -1342,6 +1380,8 @@ branch.deleted_by=Odstranil %s
branch.restore_success=Větev „%s“ byla obnovena.
branch.restore_failed=Nepodařilo se obnovit větev „%s“.
branch.protected_deletion_failed=Větev „%s“ je chráněna. Nemůže být smazána.
branch.restore=Obnovit větev „%s“
branch.download=Stáhnout větev „%s“
topic.manage_topics=Spravovat témata
topic.done=Hotovo
@ -1466,6 +1506,8 @@ dashboard.delete_repo_archives=Smazat všechny archivy repozitáře
dashboard.delete_repo_archives_success=Všechny archivy repozitáře byly smazány.
dashboard.delete_missing_repos=Smazat všechny repozitáře, které nemají Git soubory
dashboard.delete_missing_repos_success=Všechny repozitáře, které nemají Git soubory, byly smazány.
dashboard.delete_generated_repository_avatars=Odstranit vygenerovanou ikonu repozitáře
dashboard.delete_generated_repository_avatars_success=Generované ikony repozitářů byly zakázány.
dashboard.git_gc_repos=Provést úklid všech repozitářů
dashboard.git_gc_repos_success=Úklid všech repozitářů byl dokončen.
dashboard.resync_all_sshkeys=Aktualizovat soubor „.ssh/authorized_keys“ pomocí SSH klíčů Gitea. (Není nutné pro vestavěný SSH server.)
@ -1664,6 +1706,9 @@ config.ssh_keygen_path=Cesta ke generátoru klíčů ('ssh-keygen')
config.ssh_minimum_key_size_check=Kontrola minimální velikosti klíčů
config.ssh_minimum_key_sizes=Minimální velikost klíčů
config.lfs_config=Nastavení LFS
config.lfs_enabled=Povoleno
config.lfs_content_path=Cesta k obsahu LFS
config.db_config=Nastavení databáze
config.db_type=Typ
@ -1803,6 +1848,7 @@ push_tag=nahrána značka <a href="%s/src/tag/%s">%[2]s</a> do <a href="%[1]s">%
delete_tag=smazána značka %[2]s z <a href="%[1]s">%[3]s</a>
delete_branch=smazal(a) větev %[2]s z <a href="%[1]s">%[3]s</a>
compare_commits=Porovnat %d revizí
compare_commits_general=Porovnat revize
mirror_sync_push=synchronizoval(a) revize do <a href="%[1]s/src/%[2]s">%[3]s</a> v <a href="%[1]s">%[4]s</a> ze zrcadla
mirror_sync_create=synchronizoval(a) novou referenci <a href="%s/src/%s">%[2]s</a> do <a href="%[1]s">%[3]s</a> ze zrcadla
mirror_sync_delete=synchronizoval(a) a smazal(a) referenci <code>%[2]s</code> v <a href="%[1]s">%[3]s</a> ze zrcadla

@ -774,7 +774,7 @@ issues.self_assign_at=`hat sich das Issue %s selbst zugewiesen`
issues.add_assignee_at=`wurde von <b>%s</b> %s zugewiesen`
issues.remove_assignee_at=`wurde von <b>%s</b> %s nicht zugewiesen`
issues.remove_self_assignment=`hat seine Zuweisung %s entfernt`
issues.change_title_at=`Titel von <b>%s</b> nach <b>%s</b> %s geändert`
issues.change_title_at=`hat den Titel von <b><strike>%s</strike></b> zu <b>%s</b> %s geändert`
issues.delete_branch_at=`löschte die Branch <b>%s</b> %s`
issues.open_tab=%d offen
issues.close_tab=%d geschlossen

@ -769,7 +769,6 @@ issues.self_assign_at=`auto asignado este %s`
issues.add_assignee_at='fue asignado por <b>%s</b> %s'
issues.remove_assignee_at=`fue desasignado por <b>%s</b> %s`
issues.remove_self_assignment=`eliminado su asignación %s`
issues.change_title_at=`título cambiado de <b>%s</b> a <b>%s</b> %s`
issues.delete_branch_at=`rama eliminada <b>%s</b> %s`
issues.open_tab=%d abiertas
issues.close_tab=%d cerradas

@ -769,7 +769,6 @@ issues.self_assign_at=`s'est assigné cela %s`
issues.add_assignee_at=`s'est vu assigner cela par <b>%s</b> %s`
issues.remove_assignee_at=`mis en non assigné par <b>%s</b> %s`
issues.remove_self_assignment=`a retiré son assignation %s`
issues.change_title_at=`a changé le titre de <b>%s</b> en <b>%s</b> %s`
issues.delete_branch_at=`a supprimé la branche <b>%s</b> %s`
issues.open_tab=%d Ouvert
issues.close_tab=%d Fermé

@ -377,7 +377,6 @@ issues.remove_milestone_at=`eltávolítva a <b>%s</b> mérföldkőből %s`
issues.deleted_milestone=`(törölt)`
issues.self_assign_at=`önmagához rendelte %s`
issues.add_assignee_at=`hozzárendelve <b>%s</b> által %s`
issues.change_title_at=`a cím változott <b>%s</b>-ról/ről <b>%s</b>-ra/re %s`
issues.delete_branch_at=`letörölte a(z) <b>%s</b> ágat %s`
issues.open_tab=%d Nyitva
issues.close_tab=%d Lezárva

@ -426,7 +426,6 @@ issues.remove_milestone_at=`telah menghapus ini dari <b>%s</b> milestone %s`
issues.deleted_milestone=`(dihapus)`
issues.self_assign_at=`menugaskan diri %s`
issues.add_assignee_at=`telah ditugaskan oleh <b>%s</b> %s`
issues.change_title_at=`telah mengubah judul dari <b>%s</b> ke <b>%s</b> %s`
issues.delete_branch_at=`telah dihapus cabang <b>%s</b> %s`
issues.open_tab=%d Terbuka
issues.close_tab=%d Tertutup

@ -636,7 +636,6 @@ issues.remove_milestone_at=`rimossa dalle pietre miliari <b>%s</b> %s`
issues.deleted_milestone='(rimosso)'
issues.self_assign_at=`%s auto-assegnato`
issues.add_assignee_at=`è stato assegnato da <b>%s</b> %s`
issues.change_title_at=' titolo modificato da <b>%s</b> a <b>%s</b> %s '
issues.delete_branch_at=`branch <b>%s</b> eliminato %s`
issues.open_tab=%d Aperti
issues.close_tab=%d Chiusi

@ -774,7 +774,6 @@ issues.self_assign_at=`が自身を担当者に設定 %s`
issues.add_assignee_at=`を <b>%[1]s</b> が担当者に指名 %[2]s`
issues.remove_assignee_at=`を <b>%[1]s</b> が担当から解除 %[2]s`
issues.remove_self_assignment=`が自身を担当から解除 %s`
issues.change_title_at=`がタイトルを <b>%[1]s</b> から <b>%[2]s</b> に変更 %[3]s`
issues.delete_branch_at=`がブランチ <b>%[1]s</b> を削除 %[2]s`
issues.open_tab=%d件 オープン中
issues.close_tab=%d件 クローズ済

@ -768,7 +768,6 @@ issues.self_assign_at=`piešķīra sev %s`
issues.add_assignee_at=`tika piešķirta problēma no <b>%s</b> %s`
issues.remove_assignee_at=`tika noņemta problēma no <b>%s</b> %s`
issues.remove_self_assignment=`noņēma sev problēmu %s`
issues.change_title_at=`nomainīts virsraksts no <b>%s</b> uz <b>%s</b> %s`
issues.delete_branch_at=`izdzēsa atzaru <b>%s</b> %s`
issues.open_tab=%d atvērti
issues.close_tab=%d aizvērti

@ -678,7 +678,6 @@ issues.remove_milestone_at=' %s is verwijderd uit de <b>%s</b> mijlpaal'
issues.deleted_milestone=` (verwijderd)`
issues.self_assign_at=`heeft dit %s aan zichzelf toegewezen`
issues.add_assignee_at=`was toegekend door <b>%s</b> %s`
issues.change_title_at='titel aangepast van <b>%s</b> naar <b>%s</b> %s'
issues.open_tab=%d Open
issues.close_tab=%d gesloten
issues.filter_label=Label

@ -766,7 +766,6 @@ issues.change_milestone_at=`zmienia kamień milowy z <b>%s</b> na <b>%s</b> %s`
issues.remove_milestone_at=`usuwa to z kamienia milowego <b>%s</b> %s`
issues.deleted_milestone=`(usunięto)`
issues.remove_assignee_at=`usunięto przypisanie przez <b>%s</b> %s`
issues.change_title_at=`zmienia tytuł z <b>%s</b> na <b>%s</b> %s`
issues.delete_branch_at=`usuwa gałąź <b>%s</b> %s`
issues.open_tab=Otwarte %d
issues.close_tab=Zamknięte %d

@ -774,7 +774,6 @@ issues.self_assign_at=`se auto atribuiu para esta issue %s`
issues.add_assignee_at=`foi atribuído por <b>%s</b> %s`
issues.remove_assignee_at=`teve sua atribuição removida por <b>%s</b> %s`
issues.remove_self_assignment=`removeu sua atribuição %s`
issues.change_title_at=`mudou título de <b>%s</b> para <b>%s</b> %s`
issues.delete_branch_at=`excluiu branch <b>%s</b> %s`
issues.open_tab=%d aberto
issues.close_tab=%d fechado

@ -741,7 +741,6 @@ issues.deleted_milestone=`(удалено)`
issues.self_assign_at=`самоназначился %s`
issues.add_assignee_at=`был назначен <b>%s</b> %s`
issues.remove_assignee_at=`был снят с назначения <b>%s</b> %s`
issues.change_title_at=`поменял заголовок задачи с <b>%s</b> на <b>%s</b> %s`
issues.delete_branch_at=`удалена ветка <b>%s</b> %s`
issues.open_tab=%d открыто(ы)
issues.close_tab=%d закрыто(ы)

@ -654,7 +654,6 @@ issues.remove_milestone_at='tog bort denna från milstolpen <b>%s</b> %s'
issues.deleted_milestone=`(raderad)`
issues.self_assign_at=`tilldelade denna till sig själv %s`
issues.add_assignee_at=`blev tilldelad denna av <b>%s</b> %s`
issues.change_title_at='ändrade titeln från <b>%s</b> till <b>%s</b> %s'
issues.delete_branch_at='tog bort grenen <b>%s</b> %s'
issues.open_tab=%d Öppna
issues.close_tab=%d Stängda

@ -349,7 +349,6 @@ issues.remove_milestone_at=`bu dosya <b>%s</b> yol taşından kaldırıldı %s`
issues.deleted_milestone=`(silindi)`
issues.self_assign_at=`kendiliğinden atanmış bu %s`
issues.add_assignee_at=`<b>%s</b> tarafından atandı %s`
issues.change_title_at=`başlık <b>%s</b>den <b>%s</b>e değiştirildi %s`
issues.delete_branch_at=`branş <b>%s</b> silindi %s`
issues.open_tab=%d açık
issues.close_tab=%d kapanmış

@ -666,7 +666,6 @@ issues.remove_milestone_at=`видалено з етапу<b>%s</b> %s`
issues.deleted_milestone=`(видалено)`
issues.self_assign_at=`самостійно призначений %s`
issues.add_assignee_at=`був призначений <b>%s</b> %s`
issues.change_title_at=`змінив(ла) заголовок з <b>%s</b> на <b>%s</b> %s`
issues.delete_branch_at=`видалена гілка <b>%s</b> %s`
issues.open_tab=%d відкрито
issues.close_tab=%d закрито

@ -770,7 +770,6 @@ issues.self_assign_at=`于 %s 指派给自己`
issues.add_assignee_at=`于 %[2]s 被 <b>%[1]s</b> 指派`
issues.remove_assignee_at=`<b>%s</b> 取消了指派在 %s`
issues.remove_self_assignment=`于 %s 取消了指派`
issues.change_title_at=`于 %[3]s 修改标题 <b>%[1]s</b> 为 <b>%[2]s</b>`
issues.delete_branch_at=`于 %[2]s 删除了分支 <b>%[1]s</b>`
issues.open_tab=%d 个开启中
issues.close_tab=%d 个已关闭

@ -339,7 +339,6 @@ issues.remove_milestone_at=`從里程碑 %[2]s 刪除 <b>%[1]s</b>`
issues.deleted_milestone=`(已刪除)`
issues.self_assign_at=將 %s 指派給自己
issues.add_assignee_at=`被<b>%s</b> %s指派`
issues.change_title_at=`修改標題從 <b>%s</b> 為 <b>%s</b> %s`
issues.delete_branch_at=`刪除分支 <b>%s</b> %s`
issues.open_tab=%d 個開啓中
issues.close_tab=%d 個已關閉

@ -588,7 +588,6 @@ issues.remove_milestone_at=`從里程碑 %[2]s 刪除 <b>%[1]s</b>`
issues.deleted_milestone=`(已刪除)`
issues.self_assign_at=將 %s 指派給自己
issues.add_assignee_at=`被<b>%s</b> %s指派`
issues.change_title_at=`修改標題從 <b>%s</b> 為 <b>%s</b> %s`
issues.delete_branch_at=`刪除分支 <b>%s</b> %s`
issues.open_tab=%d 個開啓中
issues.close_tab=%d 個已關閉

Loading…
Cancel
Save