[skip ci] Updated translations via Crowdin

pull/6752/merge
GiteaBot 4 years ago
parent 3b1706d71b
commit 7e74afc9f7
  1. 63
      options/locale/locale_pl-PL.ini
  2. 1
      options/locale/locale_zh-CN.ini

@ -52,7 +52,7 @@ new_mirror=Nowa kopia lustrzana
new_fork=Nowy fork repozytorium
new_org=Nowa organizacja
manage_org=Zarządzaj organizacjami
admin_panel=Administracja stron
admin_panel=Administracja witryny
account_settings=Ustawienia konta
settings=Ustawienia
your_profile=Profil
@ -96,6 +96,7 @@ no_admin_and_disable_registration=Nie możesz wyłączyć możliwości samodziel
err_empty_admin_password=Hasło administratora nie może być puste.
err_empty_admin_email=Pole adresu e-mail administratora nie może być puste.
err_admin_name_is_reserved=Nazwa użytkownika administratora jest nieprawidłowa, pseudonim jest zastrzeżony
err_admin_name_pattern_not_allowed=Nazwa użytkownika administratora jest nieprawidłowa, wzór nazwy użytkownika nie jest właściwy
err_admin_name_is_invalid=Nazwa użytkownika administratora jest nieprawidłowa
general_title=Ustawienia ogólne
@ -555,12 +556,17 @@ confirm_delete_account=Potwierdź usunięcie
delete_account_title=Usuń swoje konto
delete_account_desc=Czy na pewno chcesz permanentnie usunąć to konto użytkownika?
email_notifications.enable=Włącz powiadomienia e-mail
email_notifications.onmention=Wyślij wiadomość e-mail wyłącznie przy wzmiankach
email_notifications.disable=Wyłącz powiadomienia e-mail
email_notifications.submit=Ustaw preferencje wiadomości e-mail
[repo]
owner=Właściciel
repo_name=Nazwa repozytorium
repo_name_helper=Dobra nazwa repozytorium jest utworzona z krótkich, łatwych do zapamiętania i unikalnych słów kluczowych.
visibility=Widoczność
visibility_description=Tylko właściciel lub członkowie organizacji, jeśli mają odpowiednie uprawnienia, będą mogli to zobaczyć.
visibility_helper=Przekształć repozytorium na prywatne
visibility_helper_forced=Administrator strony wymaga, aby nowe repozytoria były prywatne.
visibility_fork_helper=(Zmiana tej wartości wpłynie na wszystkie forki.)
@ -766,6 +772,7 @@ issues.change_milestone_at=`zmienia kamień milowy z <b>%s</b> na <b>%s</b> %s`
issues.remove_milestone_at=`usuwa to z kamienia milowego <b>%s</b> %s`
issues.deleted_milestone=`(usunięto)`
issues.remove_assignee_at=`usunięto przypisanie przez <b>%s</b> %s`
issues.change_title_at=`zmieniono tytuł z <b><strike>%s</strike></b> na <b>%s</b> %s`
issues.delete_branch_at=`usuwa gałąź <b>%s</b> %s`
issues.open_tab=Otwarte %d
issues.close_tab=Zamknięte %d
@ -897,13 +904,26 @@ issues.due_date_form_edit=Edytuj
issues.due_date_form_remove=Usuń
issues.due_date_not_writer=Potrzebujesz uprawnień zapisu w tym repozytorium, aby zaktualizować termin realizacji zgłoszenia.
issues.due_date_not_set=Brak ustawionego terminu realizacji.
issues.due_date_added=dodaje termin realizacji %s %s
issues.due_date_modified=zmienia termin realizacji na %s z %s %s
issues.due_date_remove=usuwa termin realizacji %s %s
issues.due_date_overdue=Zaległe
issues.due_date_invalid=Data realizacji jest niewłaściwa lub spoza zakresu. Użyj formatu 'yyyy-mm-dd'.
issues.dependency.title=Zależności
issues.dependency.issue_no_dependencies=To zgłoszenie nie ma w tej chwili żadnych zależności.
issues.dependency.pr_no_dependencies=Ten Pull Request nie zawiera w tej chwili żadnych zależności.
issues.dependency.add=Dodaj zależność…
issues.dependency.cancel=Anuluj
issues.dependency.remove=Usuń
issues.dependency.remove_info=Usuń tę zależność
issues.dependency.added_dependency=`<a href="%[1]s">%[2]s</a> dodaje nową zależność %[3]s`
issues.dependency.removed_dependency=`<a href="%[1]s">%[2]s</a> usuwa zależność %[3]s`
issues.dependency.issue_closing_blockedby=Zamknięcie tego Pull Requesta jest blokowane przez następujące zgłoszenia
issues.dependency.pr_closing_blockedby=Zamknięcie tego zgłoszenia jest blokowane przez następujące zgłoszenia
issues.dependency.issue_close_blocks=To zgłoszenie blokuje zamknięcie następujących zgłoszeń
issues.dependency.pr_close_blocks=Ten Pull Request blokuje zamknięcie następujących zgłoszeń
issues.dependency.issue_close_blocked=Musisz zamknąć wszystkie zgłoszenia blokujące to zgłoszenie zanim je zamkniesz.
issues.dependency.pr_close_blocked=Musisz zamknąć wszystkie zgłoszenia blokujące ten Pull Request zanim go scalisz.
issues.dependency.blocks_short=Blokuje
issues.dependency.blocked_by_short=Zależy od
issues.dependency.remove_header=Usuń zależność
@ -918,7 +938,15 @@ issues.dependency.add_error_cannot_create_circular=Nie możesz stworzyć zależn
issues.dependency.add_error_dep_not_same_repo=Oba zgłoszenia muszą być w tym samym repozytorium.
issues.review.self.approval=Nie możesz zatwierdzić swojego własnego Pull Requesta.
issues.review.self.rejection=Nie możesz zażądać zmian w swoim własnym Pull Requeście.
issues.review.approve=zatwierdza te zmiany %s
issues.review.comment=zrecenzowano %s
issues.review.content.empty=Musisz pozostawić komentarz o pożądanej zmianie/zmianach.
issues.review.review=Recenzuj
issues.review.reviewers=Recenzenci
issues.review.show_outdated=Pokaż przedawnione
issues.review.hide_outdated=Ukryj przedawnione
pulls.desc=Włącz Pull Requesty i recenzjonowanie kodu.
pulls.new=Nowy Pull Request
pulls.compare_changes=Nowy Pull Request
pulls.compare_changes_desc=Wybierz gałąź, do której chcesz scalić oraz gałąź, z której pobrać zmiany.
@ -1099,6 +1127,10 @@ settings.basic_settings=Ustawienia podstawowe
settings.mirror_settings=Kopia lustrzana ustawień
settings.sync_mirror=Synchronizuj teraz
settings.mirror_sync_in_progress=Synchronizacja kopii lustrzanych jest w toku. Sprawdź ponownie za minutę.
settings.email_notifications.enable=Włącz powiadomienia e-mail
settings.email_notifications.onmention=Wyślij wiadomość e-mail wyłącznie przy wzmiankach
settings.email_notifications.disable=Wyłącz powiadomienia e-mail
settings.email_notifications.submit=Ustaw preferencje wiadomości e-mail
settings.site=Strona
settings.update_settings=Aktualizuj ustawienia
settings.advanced_settings=Ustawienia zaawansowane
@ -1222,14 +1254,23 @@ settings.event_repository=Repozytorium
settings.event_repository_desc=Repozytorium stworzone lub usunięte.
settings.active=Aktywne
settings.active_helper=Informacja o wywołanych wydarzeniach będzie przesłana do tego adresu URL Webhooka.
settings.add_hook_success=Webhook został dodany.
settings.update_webhook=Zaktualizuj webhook
settings.update_hook_success=Webhook został zaktualizowany.
settings.delete_webhook=Usuń Webhooka
settings.recent_deliveries=Ostatnie wywołania
settings.hook_type=Typ hooka
settings.add_slack_hook_desc=Zintegruj <a href="%s">Slacka</a> ze swoim repozytorium.
settings.slack_token=Token
settings.slack_domain=Domena
settings.slack_channel=Kanał
settings.add_discord_hook_desc=Zintegruj <a href="%s">Discorda</a> ze swoim repozytorium.
settings.add_dingtalk_hook_desc=Zintegruj <a href="%s">Dingtalka</a> ze swoim repozytorium.
settings.add_telegram_hook_desc=Zintegruj <a href="%s">Telegrama</a> ze swoim repozytorium.
settings.add_msteams_hook_desc=Zintegruj <a href="%s">Microsoft Teams</a> ze swoim repozytorium.
settings.deploy_keys=Klucze wdrożeniowe
settings.add_deploy_key=Dodaj klucz wdrożeniowy
settings.is_writable=Włącz dostęp do zapisu
settings.title=Tytuł
settings.deploy_key_content=Treść
settings.branches=Gałęzie
@ -1248,6 +1289,14 @@ settings.remove_protected_branch_success=Ochrona gałęzi dla gałęzi "%s" zost
settings.protected_branch_deletion=Wyłącz ochronę gałęzi
settings.protected_branch_deletion_desc=Wyłączenie ochrony gałęzi pozwoli użytkownikom z uprawnieniami zapisu do przekazywania zmian do gałęzi. Kontynuować?
settings.choose_branch=Wybierz gałąź…
settings.edit_protected_branch=Zmień
settings.protected_branch_required_approvals_min=Wymagane zatwierdzenia nie mogą mieć wartości ujemnej.
settings.bot_token=Token bota
settings.chat_id=ID czatu
settings.archive.button=Zarchiwizuj repozytorium
settings.archive.header=Zarchiwizuj to repozytorium
settings.archive.text=Zarchiwizowanie repozytorium sprawi, że będzie ono "tylko do odczytu". Zostanie ukryte z pulpitu, nie będzie możliwe commitowanie, otwieranie zgłoszeń, czy tworzenie Pull Requestów.
settings.archive.success=Repozytorium zostało pomyślnie zarchiwizowane.
diff.browse_source=Przeglądaj źródła
diff.parent=rodzic
@ -1503,7 +1552,7 @@ dashboard.gc_times=Ilość wywołań GC
users.user_manage_panel=Zarządzanie kontami użytkowników
users.new_account=Nowy użytkownik
users.name=Nazwa użytkownika
users.activated=Aktywowany
users.activated=Aktywny
users.admin=Administrator
users.repos=Repozytoria
users.created=Utworzony
@ -1712,12 +1761,20 @@ config.git_gc_timeout=Limit czasu usuwania śmieci
config.log_config=Konfiguracja dziennika
config.log_mode=Tryb dziennika
config.go_log=Używa dziennika Go (domyślne przekierowanie)
config.router_log_mode=Tryb dziennika routera
config.disabled_logger=Wyłączone
config.access_log_mode=Tryb dziennika dostępu
config.access_log_template=Szablon
config.xorm_log_mode=Tryb dziennika XORM
config.xorm_log_sql=Dziennik SQL
monitor.cron=Zadania cron
monitor.name=Nazwa
monitor.schedule=Harmonogram
monitor.next=Następny czas
monitor.previous=Poprzedni czas
monitor.execute_times=Wykonania
monitor.process=Uruchomione procesy
monitor.desc=Opis
monitor.start=Czas rozpoczęcia

@ -566,6 +566,7 @@ owner=拥有者
repo_name=仓库名称
repo_name_helper=好的存储库名称使用简短、深刻和独特的关键字。
visibility=可见性
visibility_description=只有组织所有人或拥有权利的组织成员才能看到。
visibility_helper=将仓库设为私有
visibility_helper_forced=站点管理员强制要求新仓库为私有。
visibility_fork_helper=(修改该值将会影响到所有派生仓库)

Loading…
Cancel
Save