[skip ci] Updated translations via Crowdin

pull/8109/head
GiteaBot 4 years ago
parent 63c40796ef
commit 85f56546c4
 1. 2
    options/locale/locale_cs-CZ.ini
 2. 2
    options/locale/locale_de-DE.ini
 3. 2
    options/locale/locale_pt-BR.ini
 4. 2
    options/locale/locale_zh-CN.ini

@ -566,7 +566,7 @@ owner=Vlastník
repo_name=Název repozitáře
repo_name_helper=Dobrý název repozitáře většinou používá krátká, zapamatovatelná a unikátní klíčová slova.
visibility=Viditelnost
visibility_description=Pouze majitelé nebo členové organizace to budou moci vidět, pokud mají práva.
visibility.tooltip=Pouze majitelé nebo členové organizace to budou moci vidět, pokud mají práva.
visibility_helper=Nastavit repozitář jako soukromý
visibility_helper_forced=Váš administrátor vynutil, že nové repozitáře budou soukromé.
visibility_fork_helper=(Změna tohoto ovlivní všechny rozštěpení repozitáře.)

@ -566,7 +566,7 @@ owner=Besitzer
repo_name=Repository-Name
repo_name_helper=Ein guter Repository-Name besteht normalerweise aus kurzen, unvergesslichen und einzigartigen Schlagwörtern.
visibility=Sichtbarkeit
visibility_description=Nur der Eigentümer oder Organisationsmitglieder mit entsprechenden Rechten werden es sehen können.
visibility.tooltip=Nur der Eigentümer oder Organisationsmitglieder mit entsprechenden Rechten werden es sehen können.
visibility_helper=In privates Repository umwandeln
visibility_helper_forced=Auf dieser Gitea-Instanz können nur private Repositories angelegt werden.
visibility_fork_helper=(Eine Änderung dieses Wertes wirkt sich auf alle Forks aus)

@ -566,7 +566,7 @@ owner=Proprietário
repo_name=Nome do repositório
repo_name_helper=Um bom nome de repositório é composto por palavras curtas, memorizáveis e únicas.
visibility=Visibilidade
visibility_description=Somente o proprietário ou os membros da organização, se tiverem direitos, poderão vê-lo.
visibility.tooltip=Somente o proprietário ou os membros da organização, se tiverem direitos, poderão vê-lo.
visibility_helper=Tornar este repositório privado
visibility_helper_forced=O administrador do site força novos repositórios a serem privados.
visibility_fork_helper=(Esta alteração irá afetar todos os forks.)

@ -566,7 +566,7 @@ owner=拥有者
repo_name=仓库名称
repo_name_helper=好的存储库名称使用简短、深刻和独特的关键字。
visibility=可见性
visibility_description=只有组织所有人或拥有权利的组织成员才能看到。
visibility.tooltip=只有组织所有人或拥有权利的组织成员才能看到。
visibility_helper=将仓库设为私有
visibility_helper_forced=站点管理员强制要求新仓库为私有。
visibility_fork_helper=(修改该值将会影响到所有派生仓库)

Loading…
Cancel
Save