[skip ci] Updated translations via Crowdin

pull/8074/head
GiteaBot 4 years ago
parent c027eac1d6
commit 99d6863238
  1. 41
      options/locale/locale_cs-CZ.ini

@ -305,6 +305,8 @@ password_not_match=Zadaná hesla nesouhlasí.
username_been_taken=Uživatelské jméno je již obsazeno.
repo_name_been_taken=Název repozitáře je již použit.
visit_rate_limit=Dosaženo limitu rychlosti dotazů při vzdáleném přístupu.
2fa_auth_required=Vzdálený přístup vyžaduje dvoufaktorové ověřování.
org_name_been_taken=Název organizace je již použit.
team_name_been_taken=Název týmu je již použit.
team_no_units_error=Povolit přístup alespoň do jedné sekce repozitáře.
@ -564,6 +566,7 @@ owner=Vlastník
repo_name=Název repozitáře
repo_name_helper=Dobrý název repozitáře většinou používá krátká, zapamatovatelná a unikátní klíčová slova.
visibility=Viditelnost
visibility.tooltip=Pouze majitelé nebo členové organizace to budou moci vidět, pokud mají práva.
visibility_helper=Nastavit repozitář jako soukromý
visibility_helper_forced=Váš administrátor vynutil, že nové repozitáře budou soukromé.
visibility_fork_helper=(Změna tohoto ovlivní všechny rozštěpení repozitáře.)
@ -586,6 +589,7 @@ mirror_prune_desc=Odstranit zastaralé reference na vzdálené sledování
mirror_interval=Interval zrcadlení (platné časové jednotky jsou „h“, „m“ a „s“). 0 zakáže automatickou synchronizaci.
mirror_interval_invalid=Interval zrcadlení není platný.
mirror_address=Klonovat z URL
mirror_address_desc=Zadejte nějaké přístupové údaje do sekce Ověření klonování.
mirror_address_url_invalid=Poskytnutá URL je neplatná. Všechny komponenty musíte správně nahradit escape sekvencí.
mirror_address_protocol_invalid=Zadaná URL je neplatná. Mohou být zrcadleny pouze umístění http(s):// nebo git://.
mirror_last_synced=Poslední synchronizace
@ -606,13 +610,14 @@ form.name_pattern_not_allowed=Vzor „%s“ není povolený v názvu repozitář
need_auth=Ověření klonování
migrate_type=Typ migrace
migrate_type_helper=Tento repozitář bude <span class="text blue">zrcadlem</span>
migrate_items=Položky pro migrování
migrate_items_wiki=Wiki
migrate_items_milestones=Milníky
migrate_items_labels=Štítky
migrate_items_issues=Úkoly
migrate_items_pullrequests=Požadavky na natažení
migrate_items_releases=Vydání
migrate_repo=Přenést repozitář
migrate_repo=Migrovat repozitář
migrate.clone_address=Migrovat / klonovat z URL
migrate.clone_address_desc=HTTP(S) nebo URL pro klonování existujícího repozitáře
migrate.clone_local_path=nebo místní cesta serveru
@ -620,6 +625,9 @@ migrate.permission_denied=Není dovoleno importovat místní repozitáře.
migrate.invalid_local_path=Místní cesta je neplatná, buď neexistuje nebo není adresářem.
migrate.failed=Přenesení selhalo: %v
migrate.lfs_mirror_unsupported=Zrcadlení LFS objektů není podporováno - použijte místo toho „git lfs fetch --all“ a „git lfs push --all“.
migrate.migrate_items_options=Při přechodu z githubu, zadejte uživatelské jméno a zobrazí se možnosti migrace.
migrated_from=Migrováno z <a href="%[1]s">%[2]s</a>
migrated_from_fake=Migrováno z %[1]s
mirror_from=zrcadlo
forked_from=rozštěpen z
@ -666,6 +674,7 @@ video_not_supported_in_browser=Váš prohlížeč nepodporuje značku pro HTML5
audio_not_supported_in_browser=Váš prohlížeč nepodporuje značku pro HTML5 audio.
stored_lfs=Uloženo pomocí Git LFS
commit_graph=Graf revizí
blame=Blame
normal_view=Normální zobrazení
editor.new_file=Nový soubor
@ -766,6 +775,7 @@ issues.self_assign_at=`přiřadil(a) sobě toto %s`
issues.add_assignee_at=`byl přiřazen <b>%s</b> %s`
issues.remove_assignee_at=`byl odstraněn z přiřazení <b>%s</b> %s`
issues.remove_self_assignment=`odstranil(a) jejich přiřazení %s`
issues.change_title_at=`změnil(a) název z <b><strike>%s</strike></b> na <b>%s</b> %s`
issues.delete_branch_at=`odstranil(a) větev <b>%s</b> %s`
issues.open_tab=%d otevřených
issues.close_tab=%d zavřených
@ -960,6 +970,7 @@ pulls.tab_files=Změněné soubory
pulls.reopen_to_merge=Prosíme, otevřete znovu tento požadavek na natažení, aby se provedlo sloučení.
pulls.cant_reopen_deleted_branch=Tento požadavek na natažení nemůže být znovu otevřen protože větev byla smazána.
pulls.merged=Sloučený
pulls.merged_as=Požadavek na natažení byl sloučen jako <a rel="nofollow" class="ui sha" href="%[1]s"><code>%[2]s</code></a>.
pulls.has_merged=Požadavek na natažení byl sloučen.
pulls.title_wip_desc=`<a href="#">Začněte název s <strong>%s</strong></a> a zamezíte tak nechtěnému sloučení požadavku na natažení.`
pulls.cannot_merge_work_in_progress=Požadavek na natažení je označen jako ve vývoji. Odstraňte <strong>%s</strong> prefix z titulku, až bude hotový
@ -979,6 +990,7 @@ pulls.rebase_merge_commit_pull_request=Rebase a sloučit (--no-ff)
pulls.squash_merge_pull_request=Squash a sloučit
pulls.invalid_merge_option=Nemůžete použít tuto možnost sloučení pro tento požadavek na natažení.
pulls.open_unmerged_pull_exists=`Nemůžete provést operaci znovuotevření protože je tu čekající požadavek na natažení (#%d) s identickými vlastnostmi.`
pulls.status_checking=Některé kontroly jsou nedořešeny
pulls.status_checks_success=Všechny kontroly byly úspěšné
pulls.status_checks_error=Některé kontroly selhaly
@ -1080,7 +1092,27 @@ activity.title.releases_1=%d Vydání
activity.title.releases_n=%d Vydání
activity.title.releases_published_by=%s publikoval %s
activity.published_release_label=Publikováno
activity.no_git_activity=V tomto období nebyla žádná aktivita v revizích.
activity.git_stats_exclude_merges=Při vyloučení slučování,
activity.git_stats_author_1=%d autor
activity.git_stats_author_n=%d autoři
activity.git_stats_pushed_1=nahrál
activity.git_stats_pushed_n=nahrály
activity.git_stats_commit_1=%d revize
activity.git_stats_commit_n=%d revizí
activity.git_stats_push_to_branch=do %s a
activity.git_stats_push_to_all_branches=do všech větví.
activity.git_stats_on_default_branch=Na %s,
activity.git_stats_file_1=%d soubor
activity.git_stats_file_n=%d soubory
activity.git_stats_files_changed_1=se změnil
activity.git_stats_files_changed_n=se změnily
activity.git_stats_additions=a bylo zde
activity.git_stats_addition_1=%d přidání
activity.git_stats_addition_n=%d přidání
activity.git_stats_and_deletions=a
activity.git_stats_deletion_1=%d odebrání
activity.git_stats_deletion_n=%d odebrání
search=Vyhledat
search.search_repo=Hledat repozitář
@ -1264,6 +1296,7 @@ settings.branch_protection=Ochrana větví pro větev „<b>%s</b>“
settings.protect_this_branch=Povolit ochranu větví
settings.protect_this_branch_desc=Zamezit smazání a zakázat libovolná nahrávání do větve.
settings.protect_whitelist_committers=Povolit vyjmenovaným nahrávání
settings.protect_whitelist_committers_desc=Umožnit povoleným uživatelům nahrávání do této větve (ale ne vynucené nahrávání).
settings.protect_whitelist_users=Povolení uživatelé pro nahrávání:
settings.protect_whitelist_search_users=Hledat uživatele…
settings.protect_whitelist_teams=Povolené týmy pro nahrávání:
@ -1288,15 +1321,19 @@ settings.no_protected_branch=Nejsou tu žádné chráněné větve.
settings.edit_protected_branch=Upravit
settings.protected_branch_required_approvals_min=Požadovaná schválení nesmí být záporné číslo.
settings.bot_token=Poukázka pro robota
settings.chat_id=ID chatu
settings.archive.button=Archivovat repozitář
settings.archive.header=Archivovat tento repozitář
settings.archive.text=Archivní repozitář bude kompletně jen pro čtení. Nezobrazuje se v přehledu, nelze přidávat revize ani nové úkoly a požadavky na natažení.
settings.archive.success=Repozitář byl úspěšně archivován.
settings.archive.error=Nastala chyba při archivování repozitáře. Prohlédněte si záznam pro více detailů.
settings.archive.error_ismirror=Nemůžete archivovat zrcadlený repozitář.
settings.archive.branchsettings_unavailable=Nastavení větví není dostupné, pokud je repozitář archivovaný.
settings.unarchive.button=Obnovit repozitář
settings.unarchive.header=Obnovit tento repozitář
settings.unarchive.text=Obnovení repozitáře vrátí možnost přijímání revizí a nahrávání. Stejně tak se obnoví i možnost zadávání nových úkolů a požadavků na natažení.
settings.unarchive.success=Repozitář byl úspěšně obnoven.
settings.unarchive.error=Nastala chyba při obnovování repozitáře. Prohlédněte si záznam pro více detailů.
settings.update_avatar_success=Ikona repozitáře byla aktualizována.
diff.browse_source=Procházet zdrojové kódy
@ -1709,6 +1746,7 @@ config.ssh_minimum_key_sizes=Minimální velikost klíčů
config.lfs_config=Nastavení LFS
config.lfs_enabled=Povoleno
config.lfs_content_path=Cesta k obsahu LFS
config.lfs_http_auth_expiry=Vypršení autorizace LFS HTTPS
config.db_config=Nastavení databáze
config.db_type=Typ
@ -1765,6 +1803,7 @@ config.cache_config=Nastavení mezipaměti
config.cache_adapter=Adaptér mezipaměti
config.cache_interval=Interval mezipaměti
config.cache_conn=Připojení mezipaměti
config.cache_item_ttl=Čas vypršení položky v mezipaměti
config.session_config=Nastavení relace
config.session_provider=Poskytovatel relace

Loading…
Cancel
Save