[skip ci] Updated translations via Crowdin

This commit is contained in:
GiteaBot 2019-09-04 19:55:18 +00:00
parent 9fe4437bda
commit d0371ff058
1 changed files with 1 additions and 0 deletions

View File

@ -937,6 +937,7 @@ pulls.tab_files=Zmodyfikowane pliki
pulls.reopen_to_merge=Otwórz ponownie ten Pull Request, aby wykonać scalenie.
pulls.cant_reopen_deleted_branch=Ten Pull Request nie może być ponownie otwarty, ponieważ jedna z gałęzi została usunięta.
pulls.merged=Scalone
pulls.merged_as=Pull Request został scalony jako <a rel="nofollow" class="ui sha" href="%[1]s"><code>%[2]s</code></a>.
pulls.has_merged=Pull Request został scalony.
pulls.title_wip_desc=`<a href="#">Poprzedź tytuł przy pomocy <strong>%s</strong></a>, aby zapobiec przypadkowemu scaleniu tego Pull Requesta.`
pulls.cannot_merge_work_in_progress=Ten Pull Request został oznaczony jako praca w toku. Usuń prefiks <strong>%s</strong> z tytułu, kiedy będzie już gotowy.